Coachen – Begeleiden

Het ComColors-profiel bevordert verandering

Het ComColors-model is bijzonder geschikt om de coach bij te staan in zijn functie

De ComColors-voorstelling die gebruikt wordt om te coachen is erg compleet en maakt het mogelijk het menselijke gedrag vanuit verschillende oogpunten te vatten.

Dit maakt het mogelijk met de klant te praten over thema’s met betrekking tot de relatie met anderen, de wijze van organiseren, de motivatie, de professionele organisatie…