Inhoud

Opleiding voor opleider

DOELPUBLIEK: Personen die opleiders wensen te worden, opleiders die hun capaciteiten willen uitbreiden en interne opleiders die hun motivatiecapaciteiten willen versterken. Deze opleiding is eveneens bestemd voor consultants/opleiders die over de gepaste middelen willen beschikken om personen te begeleiden inzake een keerpunt in de loopbaan en/of studenten bij hun studiekeuze.

AANTAL DEELNEMERS: Groepen van 6 tot 12 personen.

DUUR: 11 dagen (3 + 3 + 3 + 2 dagen).

DOELSTELLINGEN:

 • De behoeften van een klant kunnen identificeren;
 • De geschikte pedagogische methodes voor de opleiding kunnen ontwikkelen en gebruiken;
 • Verschillende motivatietechnieken vatten;
 • De concepten van het ComColors-model beheersen en leren deze voor te stellen;
 • Het eigen werkterrein uitbreiden;
 • De gereedschapskist als opleider verrijken.

DE 6 KERNPUNTEN VAN DE OPLEIDING:

1- De duur:

De opleiding wordt verspreid over een periode van negen tot tien maanden, met daarin 4 sessies van 3 dagen, plus de certificering van 2 dagen. (Raadpleeg de kalender op onze website)

Er zit een tijdsduur van 2 maanden tussen de sessies om de volgende redenen:

– de deelnemers de mogelijkheid geven zich de opleiding eigen te maken;

– de concepten kunnen gebruiken die tijdens de verschillende sessies aan bod zijn gekomen;

– een eigen opleidingsmodule uitwerken.

Onze doelstelling: de deelnemers de tijd geven opleidingen te organiseren tussen de sessies, zodat ze werkelijk de aangeleerde concepten beheersen en hun eigen positie vinden ten opzichte van de stagiairs. Zo weten de deelnemers wat het betekent opleider te zijn nog vóór deze opleiding voltooid is.

2- Koppels

In het begin van de opleiding vormen we koppels (subgroepen) die tussen de verschillende sessies zullen samenwerken om de middelen van de opleiding te blijven ontdekken buiten de sessies zelf.

Onze doelstelling: de deelnemers zelfstandig laten werken, zodat ze enigszins hun eigen opleiding uitstippelen.

3- Een opleiding voor opleider

Wij helpen de deelnemers hun eigen opleidingsmodules uit te werken op basis van 3 pijlers:

– de identificatie van de wensen van de klant;

– de ervaring en de middelen van de opleider;

– het pedagogische ontwerp van de opleiding.

Onze doelstelling: de deelnemers voorzien van de noodzakelijke middelen om een opleiding uit te werken op basis van de wensen van een klant.

4- Een consultantaanpak

Tijdens elke sessie leren de deelnemers om te gaan met de communicatiemiddelen, zodat ze deze zowel met hun stagiairs als met hun eigen klanten kunnen gebruiken.

Onze doelstelling: de deelnemers deze technieken leren beheersen, zodat het professionele reflexen worden.

5- De middelen

Het specifieke karakter van onze aanpak bestaat erin innoverende middelen uit het ComColors-model te verstrekken aan de deelnemers. Deze middelen maken het mogelijk opleidingen te organiseren in de volgende domeinen:

 • conflictbeheer
 • communicatie tussen personen
 • samenhang van teams (efficiënte teams vormen)
 • management
 • de geheimen van motivatie
 • verkoop
 • een publiek toespreken
 • vergaderingen leiden
 • carrièrewendingen of studiekeuzes
 • stress- en tijdsbeheer

Onze doelstelling: de deelnemers voorzien van middelen die gewoonlijk verworven worden tijdens aanvullende opleidingen.

6- Een hoogwaardige pedagogie

Tijdens elke sessie spelen de deelnemers voor de groep pedagogische scènes, die afgeleid zijn uit de vorige sessie. Dan volgen er pedagogische scènes die ze zelf uitgewerkt hebben. Deze voorstellingen worden gefilmd, net zoals de feedback van de groep en de opleider, en kunnen achteraf gedownload worden via de ComColors-website (in de opleidingszone).

Alle scènes van de opleiding worden geregistreerd (audio) en vervolgens ter beschikking gesteld op de ComColors-website (opleidingszone). Zo kunnen de deelnemers stukken opnieuw beluisteren of bekijken wanneer ze die wensen te doorgronden.

Bovendien krijgen de deelnemers elke sessie talrijke oefeningen, rollenspelen en Powerpoint-presentaties voorgeschoteld.

Onze doelstelling: een concrete opleiding aanbieden, zodat de deelnemers alle concepten die aangeleerd werden tijdens de opleiding kunnen beheersen, gebruiken en verklaren.

Instelling die de ComColors-opleiding voor opleider organiseert in Frankrijk

Instelling die de ComColors-opleiding voor opleider organiseert in België