Tijdsbeheer

Elk type persoonlijkheid staat anders tegenover de tijd

Het beheer verschilt naargelang de persoon. Bepaalde personen hebben de behoefte om te plannen, georganiseerd te werken en zich doeltreffend te voelen door hun tijd optimaal te besteden. Anderen zijn daarentegen op zoek naar het tegenovergestelde: alles op het laatste ogenblik doen, steeds de mogelijkheid behouden om tot het laatste moment de loop der gebeurtenissen te wijzigen. Er bestaan net zoveel manieren om de tijd en de prioriteiten te beheren als er kleuren zijn in ons kleurenschema.

Er bestaat niet één manier om uw tijd te beheren, maar wel verschillende manieren om uw doeltreffendheid te verhogen door uw eigen werkwijze in aanmerking te nemen. Wat goed werkt voor de ene, kan contraproductief zijn voor de andere. Het ComColors-model verschaft de sleutel om onze relatie met de tijd te begrijpen, alsook de beste manier om ons standpunt ten opzichte van de tijd te beheren. Dit maakt het eveneens mogelijk om het belang van de tijd voor bepaalde personen te begrijpen en deze informatie in aanmerking te nemen in het projectbeheer en het werk in teamverband.