Coaching- Wsparcie

Profil ComColors przyspiesza zmianę

Model ComColors nadaje się szczególnie, jako narzędzie w pracy trenera

Prezentacja ComColors realizowna w ramach coachingu jest kompletna i ułatwia zrozumienie ludzkich postaw, rozpatrywanych pod różnymi kątami.

Umożliwia wymianę poglądów z klientem na temat jego relacji z innymi ludźmi, jego sposobu organizacji, motywacji, kierunku rozwoju zawodowego, …