Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Fabienne SAFFAR
Mathilde FRIEDBERG
Guy Topall
Véronique BARROIS
Catherine Bouvier
Isabelle NEUMAN
Michael RAJAONA
Elodie Maenhout
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Muriel CLAUX
Dominique BARE
Bruno BORGHI
Audrey BRIÈRE
Gilles DEGRANGE
Hervé LE JEUNE
Freddy CHAPUIS
Fannie hovington
Isabelle RAMOS
Julie RIGAUX
Catherine HAUDUCOEUR
Nada ZRIKEM
Catherine HERRERO GRANADEL
Jumi BAE
Muguette BRUNEAU
Philippe Van Wersch
Benjamin Cantineau
Francis LEVASSEUR
Lionel Schippers
Jérôme CARPINELLI
Emmanuel LEMOINE
Vincent Hanus
Christel Geeraert
Afaf SOUMRI
Nathalie Flament
Magali FRAC Ferrando
Caroline Bouchet
Ronan COLLIOU
Elisabeth TRUELLE
Marie-Hélène Costa
Valérie FAGHEON
Estelle RAYNAUD
Jessica BOURSET
Jean philippe Izambert
Eugénie Arcis
Juliette TEULADE
Julien CHESNEAU
martine cros
Pierrick TROADEC
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Daphné Kenison
Gaelle Xhonneux
Marion JULLIEN
Serge THILLIEZ
Isabelle Gouriou
Hendrik van den Pol
Françoise CARBOULEC
Jean-Claude RASKIN
Maguy DRENO
Didier BALICK
Youssef BOULHAMANE
Nathalie Van Opstal
Julie Offergeld
Kareen GALLIGANI
Rachid MESBAHI
Valérie Assouline
Emmanuelle DE SUPERVIELLE
Claude QUESSARD
Catherine Duez
Audrey SALOM
Bruno Cappelle
Anne-Sophie Jouniaux
Thierry LAMBOURG
Olivier Morel à l'Huissier
Marie LEQUIME
Coralie Gonzalvez
Aurélie MAZIERE
Wim Decorte
Patricia CHATEAU NOGUERA
Françoise Vande Casteele
Marc Deseke
Anne Helene LABISSY
Timothee JULLIEN
Anne Body
Anne-France FARIGOULE
Franck JULLIEN
Sandrine RIGAUD
Isabelle PAVARD
Nathalie BUDON
Martine GOZMAN
Sandrine LE MEUR
Isabelle Close
Cloé le Blanc
Richard PAILLEUX
Youssef BOULHAMANE
Lisa MARTINAUD
Paul Magonet
Christophe DE GASPERI
Delphine PORTIER
Mathilde VIGNERON
Ismael LEPINOY
Marie TARDITI
ISABELLE ARNOUX TURCAN
Valérie CHATEL
Claire Sauveur
Bruno Lodato
Vincent ROCA
Julie ARROUET
Geneviève Richez
Hélène Kielbowicz
Daphnis PÉPIN
Dorothee Fox
Sarah LECHIEN
Leslie Servouze
Valérie GUHUR-PIROUX
Nathalie GAETHOFS
Santiago ALVAREZ
Patrick LUTHRINGER
Laëtitia FRANZ
Catherine LAFARGE
Marion TAMANO
Hélène GRIMBERT
Arnaud AROUX
chrystel razet
Yannick MOGUEROU
Ophélie Vanthournout
Bruno GUIRADO
Jaona RAMBININTSAOTRA
Christine Gysels
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Misa RANDRIAMAHEFA
Cathy KUCHARSKI
Nelly Del Castillo
Muriel HUSSON
Gwendoline Bosteels
Emmanuelle WEBER
Laëtitia Deniset
Noam RUDMAN
Anouar Lounes
Carine Ameeuw
Sabine PELLEGRIN
Jalila RABEH
Maylis MARGUET
Virginie François
Rémy GIRARDIN
Shelley MULON
Jean-Charles HUTTEAU
Eric GOFFIC
Stella Rizzo
Hanitra RATSIRAHONANA
Ahmed EL MECHERI
Blandine MIGLIORATI
ALIAS Consult
Mamy BOARLAZA
Denis GORCE-BOURGE
Melanie LATIERS
Sylviane Lejeune
Elise Dhorne
Chantal DUMAS
Hanitra Ratsirahonana
Didier VIAL
VANESSA FURLAN
Mouna CHAIEB
Alain THUET
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
SRL DYNEOS
Said METINA
Julie MINFIR
Daniel FAGES
Anne Dillen
Daniel Schoemans
Clarisse GUGLIEMETTI
Catherine COLETTI
INSTITUT AETERNITAS
Eric Porcher
Catherine Mengeot
Christiane PICHOTTE
Chrystelle NERRIERE
Renaud DUCEPT
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Bertrand Morele
Daniel Dries
Veronique OUACHAM
Didier COUSTALOU
Véronique AYMONIER
David CARRIO
Natacha Van Hove
Fabien BONACORSI
Caroline Vanrossomme
Vincent VENTENAT
Sylvie Godard
Soraya DRISSI
Daniel Capdeville
Virginie BORDES
Cornelia LAWTON
Alexia Subert
El Mahdi GHORMI
Sélima BEN MUSTAPHA
Peter CHADWICK
Guy Debruycker
Stéphanie TARTASSE
Ferid Chakroun
Serge Caers
Florence SKALLI
Stephanie CEGARRA
Frédéric ROURE
Claude AUSSAGE
Agnès PERRONE
Stéphanie Dierickx
Romuald Theisman
Monique Maillard
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Barbara MARTELLI
Jean-Luc SOST
Marc Geerinck
Christophe ALBANESE
Bernadette Muller
Marie-Luce SCIEUR
Patrick PUTZ
Myriam MICHEL
Lees GARCIA
Estelle MATTEAZZI
Peter Chadwick
Béatrice Virlez
Anne Claire HEVIN
Elie BITBOL
Françoise ROBERT
Cédric Geerinck
Bertrand JULLIEN
François Blanchard
Sabrina FAGES
Anne MERLAND
Nicolas WEINSBERG
Karine de Bettignies Bellegarde
Anne Wansart
Cécile BARBITCH
Astrid JUDMAIER
Marie-Christine DELECOURT
Catherine LAFARGE
Benoît CONSIGNY
Magali HIRSOUX
Catherine KLEINBERG
Ketty Dampied
Delphine TERMIGNON
Catherine Duroy

Dernière mise à jour le 14 września 2020