Zarzadzanie czasem

Każdy typ osobowości ma inne podejście do czasu

Zarządzanie czasem zmienia się w zależności od konkretnych osób. Niektóre osoby mają potrzebę planowania, organizowania, w związku z tym optymalizacja czasu daje im poczucie skuteczności. Inni natomiast, działają odwrotnie: robienie wszystkiego na ostatnią minutę, ciągła gotowość na zmianę przebiegu zdarzeń, aż do granic możliwości. Istnieje tyle sposobów zarządzania własnym i priorytetami, ile kolorów w naszym diagramie.

Nie ma tylko jednego sposobu zarządzania czasem, istnieje wiele sposobów podwyższania własnej skuteczności, odpowiednio do osobistego stylu funkcjonowania. Model działania, który dla jednej osoby będzie się sprawdzać, dla kogoś innego może okazać się całkowicie bezproduktywny. Model Comcolors oferuje klucze, umożliwiające zrozumienie naszego stosunku do kwestii czasu, proponując także najlepszy sposób zarządzania relacją osoba-czas. Umożliwia to jednocześnie uzmysłowienie sobie, jak dużą wagę niektóre osoby przywiązują do czasu, a uwzględnienie tego faktu jest niezwykle istotne w zarządzaniu projektem oraz w pracy zespołowej.