Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


ISABELLE ARNOUX TURCAN
Marie-Hélène Costa
Lisa MARTINAUD
Gilles DEGRANGE
Sandrine RIGAUD
Juliette TEULADE
Muriel CLAUX
Mathilde FRIEDBERG
Rachid MESBAHI
Youssef BOULHAMANE
Guy Topall
Leslie Servouze
Patricia CHATEAU NOGUERA
Sandrine LE MEUR
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Wim Decorte
Nathalie Van Opstal
Maguy DRENO
Mathilde VIGNERON
Bruno BORGHI
Martine GOZMAN
Marie TARDITI
Daphnis PÉPIN
Dominique BARE
Pierrick TROADEC
Olivier Morel à l'Huissier
Isabelle RAMOS
Benjamin Cantineau
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Nada ZRIKEM
Estelle RAYNAUD
Elisabeth TRUELLE
Didier BALICK
Richard PAILLEUX
Paul Magonet
Valérie Assouline
Marc Deseke
Nathalie Flament
Philippe Van Wersch
Isabelle PAVARD WARIN
Françoise Vande Casteele
Cloé le Blanc
Valérie GUHUR-PIROUX
Valérie Chatel
Timothee JULLIEN
Aurélie MAZIERE
Franck JULLIEN
Magali FRAC Ferrando
Lionel Schippers
Hervé LE JEUNE
Coralie Gonzalvez
Kareen GALLIGANI
Audrey XAIXO
Catherine Duez
Nathalie BUDON
Catherine Bouvier
Anne-Sophie Jouniaux
Jean philippe Izambert
Caroline Bouchet
Anne Helene LABISSY
Julien CHESNEAU
Claire Sauveur
Francis LEVASSEUR
Santiago ALVAREZ
Valérie FAGHEON
Jean-Claude RASKIN
Julie RIGAUX
Anne-France FARIGOULE
Jumi BAE
Thierry LAMBOURG
Daphné Kenison
Bruno Lodato
Ismael LEPINOY
Françoise CARBOULEC
Jérôme CARPINELLI
Dorothee FOX
Fannie hovington
Fabienne SAFFAR
Isabelle NEUMAN
Patrick LUTHRINGER
Youssef BOULHAMANE
Martine CROS
Jessica BOURSET
Christel Geeraert
Vincent ROCA
Hendrik van den Pol
Benoît CONSIGNY
Barbara MARTELLI
Misa RANDRIAMAHEFA
Veronique OUACHAM
Mouna CHAIEB
Anouar LOUNES
Noam RUDMAN
Florence SKALLI
Didier VIAL
Rémy GIRARDIN
Jaona RAMBININTSAOTRA
Delphine TERMIGNON
Catherine LAFARGE
François Blanchard
Ketty Dampied
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
VANESSA FURLAN
Fabienne Pardons
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Catherine LAFARGE
El Mahdi GHORMI
Ferid Chakroun
Stéphanie TARTASSE
Peter Chadwick
Emmanuelle WEBER
Didier COUSTALOU
Estelle MATTEAZZI
Jean-Luc SOST
Ahmed EL MECHERI
Michael RAJAONA
Catherine KLEINBERG
Carine Ameeuw
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Clarisse GUGLIEMETTI
Bertrand JULLIEN
Hanitra Ratsirahonana
Elie BITBOL
Shelley MULON
Stephanie CEGARRA
Astrid JUDMAIER
Chantal DUMAS
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Sylviane Lejeune
Samirra TRARI
Hélène GRIMBERT
Bruno GUIRADO
Catherine Mengeot
Christiane PICHOTTE
Nelly Del Castillo
Eric GOFFIC
Laëtitia Deniset
Marion TAMANO
Patrick PUTZ
Serge Caers
Myriam MICHEL
INSTITUT AETERNITAS
Yannick MOGUEROU
Arnaud AROUX
Said METINA
Soraya DRISSI
Renaud DUCEPT
Christophe ALBANESE
Daniel Schoemans
Alain THUET
Natacha Van Hove
Sylvie Godard
Christian GALLEREY
Frédéric ROURE
Anne Wansart
Marie-Christine DELECOURT
Magali HIRSOUX
Sabrina FAGES
Virginie BORDES
Sélima BEN MUSTAPHA
Monique Maillard
Cornelia LAWTON
Véronique BARROIS
Jalila RABEH
Vincent VENTENAT
Alexia Subert
Laurence NAMBLARD
Alain Lemable
Cathy KUCHARSKI
Catherine HAUDUCOEUR
Cédric Geerinck
Lees GARCIA
Gaelle Xhonneux
Gwendoline Bosteels
Guy Debruycker
Daniel FAGES
Julie MINFIR
Fabien BONACORSI
Peter CHADWICK
Chrystelle NERRIERE
Véronique AYMONIER
Nicolas WEINSBERG
Cécile BARBITCH
Anne MERLAND
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Muriel HUSSON
Catherine Duroy
Claude AUSSAGE
Daniel Capdeville
Béatrice Virlez
chrystel razet
Bernadette Muller
Caroline Vanrossomme
Stéphanie Dierickx
Agnès PERRONE
Ophélie Vanthournout
ALIAS Consult
Jean-Charles HUTTEAU
Blandine MIGLIORATI
Françoise ROBERT
Marc Geerinck
Isabelle Close
Catherine COLETTI
Karine Bellegarde - de Bettignies
David CARRIO
Romuald Theisman
Bertrand Morele
Denis GORCE-BOURGE
Anne Claire HEVIN
Anne Dillen
Hanitra RATSIRAHONANA
Mamy BOARLAZA
Christine Gysels
Sabine PELLEGRIN
Bruno Cappelle
Maylis MARGUET