Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Isabelle PAVARD WARIN
Valérie Chatel
Fannie hovington
Franck JULLIEN
Aurélie MAZIERE
Benjamin Cantineau
Fabienne SAFFAR
Dorothee Fox
Rachid MESBAHI
Daphnis PÉPIN
Didier BALICK
Youssef BOULHAMANE
Hervé LE JEUNE
Jessica BOURSET
Nathalie Flament
Patrick LUTHRINGER
Olivier Morel à l'Huissier
Pierrick TROADEC
Julie RIGAUX
Wim Decorte
Richard PAILLEUX
Valérie FAGHEON
Julien CHESNEAU
Maguy DRENO
Paul Magonet
Bruno BORGHI
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Anne Helene LABISSY
Cloé le Blanc
Audrey SALOM
Kareen GALLIGANI
Jean philippe Izambert
Daphné Kenison
Marie-Hélène Costa
Lionel Schippers
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Valérie Assouline
Jérôme CARPINELLI
Isabelle NEUMAN
Dominique BARE
Eugénie Arcis
Jean-Claude RASKIN
Isabelle RAMOS
Nathalie BUDON
Caroline Bouchet
Philippe Van Wersch
Martine GOZMAN
Françoise Vande Casteele
Anne-France FARIGOULE
Marc Deseke
Elisabeth TRUELLE
Laëtitia FRANZ
Youssef BOULHAMANE
Leslie Servouze
Catherine Duez
Christel Geeraert
Gilles DEGRANGE
Marie LEQUIME
Claire Sauveur
isabelle ARNOUX TURCAN
Sandrine LE MEUR
Anne-Sophie Jouniaux
Santiago ALVAREZ
Lisa MARTINAUD
Nathalie Van Opstal
Nada ZRIKEM
Hélène Kielbowicz
Muriel CLAUX
Françoise CARBOULEC
Timothee JULLIEN
Geneviève Richez
Freddy CHAPUIS
Thierry LAMBOURG
Serge THILLIEZ
Catherine Bouvier
Martine CROS
Sandrine RIGAUD
Hendrik van den Pol
Marie TARDITI
Jumi BAE
Ismael LEPINOY
Véronique BARROIS
Francis LEVASSEUR
Juliette TEULADE
Anne Body
Vincent ROCA
Christophe DE GASPERI
Bruno Lodato
Mathilde FRIEDBERG
Magali FRAC Ferrando
Mathilde VIGNERON
Guy Topall
Estelle RAYNAUD
Patricia CHATEAU NOGUERA
Coralie Gonzalvez
Valérie GUHUR-PIROUX
Fabienne Pardons
David CARRIO
Peter CHADWICK
Véronique AYMONIER
Arnaud AROUX
Bertrand JULLIEN
Marion TAMANO
Bertrand Morele
Cathy KUCHARSKI
Catherine LAFARGE
chrystel razet
Stella Rizzo
Monique Maillard
Estelle MATTEAZZI
Fabien BONACORSI
Hanitra Ratsirahonana
Anouar Lounes
Delphine TERMIGNON
Nicolas WEINSBERG
Catherine LAFARGE
Elie BITBOL
Karine Bellegarde - de Bettignies
Hélène GRIMBERT
Carine Ameeuw
Guy Debruycker
Natacha Van Hove
Anne Wansart
Said METINA
Florence SKALLI
Isabelle Close
Alexia Subert
François Blanchard
Béatrice Virlez
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Didier COUSTALOU
Jean-Luc SOST
Denis GORCE-BOURGE
VANESSA FURLAN
Eric Porcher
Misa RANDRIAMAHEFA
Hanitra RATSIRAHONANA
Daniel FAGES
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Chrystelle NERRIERE
Laëtitia Deniset
Blandine MIGLIORATI
Catherine Mengeot
Stéphanie Dierickx
Jalila RABEH
Sélima BEN MUSTAPHA
Mamy BOARLAZA
Cécile BARBITCH
Michael RAJAONA
Vincent VENTENAT
Mouna CHAIEB
Catherine Duroy
Clarisse GUGLIEMETTI
Stephanie CEGARRA
Marie-Luce SCIEUR
Soraya DRISSI
Catherine HAUDUCOEUR
Astrid JUDMAIER
Ketty Dampied
Veronique OUACHAM
Bruno Cappelle
Benoît CONSIGNY
Christiane PICHOTTE
Caroline Vanrossomme
Gaelle Xhonneux
Ferid Chakroun
Romuald Theisman
Didier VIAL
Alain THUET
Eric GOFFIC
Virginie BORDES
Agnès PERRONE
Elise Dhorne
Ahmed EL MECHERI
Anne MERLAND
Daniel Capdeville
Stéphanie TARTASSE
Christine Gysels
Rémy GIRARDIN
Claude AUSSAGE
Cornelia LAWTON
Daniel Schoemans
Frédéric ROURE
Sylvie Godard
Cédric Geerinck
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Virginie François
Samirra TRARI
Anne Claire HEVIN
Françoise ROBERT
Serge Caers
SRL DYNEOS
Yannick MOGUEROU
ALIAS Consult
Magali HIRSOUX
Jaona RAMBININTSAOTRA
Gwendoline Bosteels
Maylis MARGUET
Barbara MARTELLI
Ophélie Vanthournout
Catherine KLEINBERG
Marie-Christine DELECOURT
Renaud DUCEPT
Jean-Charles HUTTEAU
Bernadette Muller
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Catherine COLETTI
Julie MINFIR
Sylviane Lejeune
Patrick PUTZ
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Bruno GUIRADO
Christophe ALBANESE
Marc Geerinck
Lees GARCIA
Anne Dillen
Chantal DUMAS
Shelley MULON
Emmanuelle WEBER
Nelly Del Castillo
INSTITUT AETERNITAS
Christian GALLEREY
Sabrina FAGES
Myriam MICHEL
Noam RUDMAN
El Mahdi GHORMI
Sabine PELLEGRIN
Muriel HUSSON
Peter Chadwick

Dernière mise à jour le 14 września 2020