Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Patrick LUTHRINGER
Dorothee FOX
Valérie GUHUR-PIROUX
Patricia CHATEAU NOGUERA
Santiago ALVAREZ
Youssef BOULHAMANE
Jean-Claude RASKIN
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Isabelle NEUMAN
Benjamin Cantineau
Nathalie Flament
Martine CROS
Youssef BOULHAMANE
Bruno BORGHI
Valérie Chatel
Dominique BARE
Sandrine LE MEUR
Anne-Sophie Jouniaux
Aurélie MAZIERE
Mathilde FRIEDBERG
Lionel Schippers
Maguy DRENO
Paul Magonet
Muriel CLAUX
Pierrick TROADEC
Jean philippe Izambert
Christel Geeraert
Hendrik van den Pol
Didier BALICK
Valérie Assouline
Ismael LEPINOY
Fabienne SAFFAR
Lisa MARTINAUD
Isabelle PAVARD WARIN
Anne Helene LABISSY
Anne-France FARIGOULE
Philippe Van Wersch
Elisabeth TRUELLE
Rachid MESBAHI
Daphné Kenison
Sandrine RIGAUD
Marie TARDITI
Catherine Bouvier
Estelle RAYNAUD
Juliette TEULADE
Franck JULLIEN
ISABELLE ARNOUX TURCAN
Marc Deseke
Magali FRAC Ferrando
Claire Sauveur
Nada ZRIKEM
Martine GOZMAN
Jumi BAE
Caroline Bouchet
Timothee JULLIEN
Kareen GALLIGANI
Julie RIGAUX
Mathilde VIGNERON
Hervé LE JEUNE
Guy Topall
Valérie FAGHEON
Gilles DEGRANGE
Marie-Hélène Costa
Vincent ROCA
Audrey XAIXO
Nathalie BUDON
Catherine Duez
Isabelle RAMOS
Cloé le Blanc
Françoise Vande Casteele
Richard PAILLEUX
Fannie hovington
Thierry LAMBOURG
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Coralie Gonzalvez
Julien CHESNEAU
Jessica BOURSET
Françoise CARBOULEC
Bruno Lodato
Wim Decorte
Leslie Servouze
Olivier Morel à l'Huissier
Jérôme CARPINELLI
David CARRIO
Anne MERLAND
Nelly Del Castillo
Carine Ameeuw
Ferid Chakroun
Laurence NAMBLARD
Marion TAMANO
Bertrand Morele
Mamy BOARLAZA
Patrick PUTZ
Noam RUDMAN
Sylviane Lejeune
Béatrice Virlez
Ketty Dampied
Chrystelle NERRIERE
Frédéric ROURE
Véronique BARROIS
Serge Caers
Sélima BEN MUSTAPHA
Sylvie Godard
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Bruno GUIRADO
Mouna CHAIEB
Jean-Charles HUTTEAU
Bertrand JULLIEN
Peter Chadwick
Christophe ALBANESE
Hanitra RATSIRAHONANA
Catherine LAFARGE
Stéphanie Dierickx
Estelle MATTEAZZI
Ophélie Vanthournout
Didier VIAL
Maylis MARGUET
Stéphanie TARTASSE
Fabien BONACORSI
Marc Geerinck
Hélène GRIMBERT
Françoise ROBERT
Anouar LOUNES
Cornelia LAWTON
Catherine LAFARGE
Guy Debruycker
Daniel Capdeville
Elie BITBOL
Jaona RAMBININTSAOTRA
Isabelle Close
Catherine COLETTI
Cathy KUCHARSKI
Magali HIRSOUX
Yannick MOGUEROU
Daniel Schoemans
Christiane PICHOTTE
Jalila RABEH
Romuald Theisman
Jean-Luc SOST
Myriam MICHEL
Sabrina FAGES
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
El Mahdi GHORMI
Gaelle Xhonneux
Laëtitia Deniset
Catherine HAUDUCOEUR
Catherine Duroy
Monique Maillard
Gwendoline Bosteels
Renaud DUCEPT
Barbara MARTELLI
Peter CHADWICK
Sabine PELLEGRIN
Alain THUET
Said METINA
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Anne Claire HEVIN
Muriel HUSSON
François Blanchard
Alain Lemable
Denis GORCE-BOURGE
Nicolas WEINSBERG
Michael RAJAONA
Fabienne Pardons
Daniel FAGES
Natacha Van Hove
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Rémy GIRARDIN
Alexia Subert
Soraya DRISSI
Véronique AYMONIER
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Benoît CONSIGNY
Julie MINFIR
INSTITUT AETERNITAS
Vincent VENTENAT
Arnaud AROUX
Anne Dillen
ALIAS Consult
Cécile BARBITCH
Cédric Geerinck
Shelley MULON
Delphine TERMIGNON
Veronique OUACHAM
Nathalie Van Opstal
Samirra TRARI
Christian GALLEREY
Astrid JUDMAIER
Bernadette Muller
Chantal DUMAS
Karine Bellegarde - de Bettignies
Stephanie CEGARRA
Lees GARCIA
Catherine KLEINBERG
Christine Gysels
chrystel razet
Clarisse GUGLIEMETTI
Hanitra Ratsirahonana
Misa RANDRIAMAHEFA
Ahmed EL MECHERI
Blandine MIGLIORATI
Didier COUSTALOU
Florence SKALLI
Emmanuelle WEBER
Claude AUSSAGE
Bruno Cappelle
Caroline Vanrossomme
Agnès PERRONE
VANESSA FURLAN
Virginie BORDES
Catherine Mengeot
Eric GOFFIC
Marie-Christine DELECOURT
Anne Wansart