Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Hendrik van den Pol
Nathalie Van Opstal
Kareen GALLIGANI
Patricia CHATEAU NOGUERA
Leslie Servouze
Estelle RAYNAUD
Ronan COLLIOU
Timothee JULLIEN
ISABELLE ARNOUX TURCAN
Wim Decorte
Sandrine RIGAUD
Youssef BOULHAMANE
Afaf SOUMRI
Jean-Claude RASKIN
Santiago ALVAREZ
Valérie CHATEL
Juliette TEULADE
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Anne Body
Martine GOZMAN
Muguette BRUNEAU
Isabelle NEUMAN
Coralie Gonzalvez
Patrick LUTHRINGER
Eugénie Arcis
Valérie FAGHEON
Bruno Lodato
Valérie GUHUR-PIROUX
Guy Topall
Catherine Duez
Magali FRAC Ferrando
Geneviève Richez
Catherine Bouvier
Christophe DE GASPERI
Pierrick TROADEC
martine cros
Daphné Kenison
Julien CHESNEAU
Anne-Sophie Jouniaux
Fabienne SAFFAR
Isabelle RAMOS
Mathilde FRIEDBERG
Laëtitia FRANZ
Elisabeth TRUELLE
Lionel Schippers
Isabelle Close
Paul Magonet
Marc Deseke
Olivier Morel à l'Huissier
Françoise Vande Casteele
Aurélie MAZIERE
Thierry LAMBOURG
Marie-Hélène Costa
Dorothee Fox
Freddy CHAPUIS
Mathilde VIGNERON
Audrey SALOM
Rachid MESBAHI
Marie LEQUIME
Serge THILLIEZ
Jumi BAE
Bruno BORGHI
Christel Geeraert
Jérôme CARPINELLI
Julie Offergeld
Isabelle PAVARD WARIN
Philippe Van Wersch
Hervé LE JEUNE
Didier BALICK
Vincent ROCA
Jessica BOURSET
Francis LEVASSEUR
Benjamin Cantineau
Youssef BOULHAMANE
Caroline Bouchet
Lisa MARTINAUD
Anne-France FARIGOULE
Anne Helene LABISSY
Véronique BARROIS
Nada ZRIKEM
Cloé le Blanc
Fannie hovington
Bruno Cappelle
Maguy DRENO
Richard PAILLEUX
Claire Sauveur
Marie TARDITI
Jean philippe Izambert
Sandrine LE MEUR
Julie RIGAUX
Nathalie BUDON
Ismael LEPINOY
Franck JULLIEN
Gilles DEGRANGE
Nathalie Flament
Valérie Assouline
Hélène Kielbowicz
Muriel CLAUX
Daphnis PÉPIN
Françoise CARBOULEC
Dominique BARE
Clarisse GUGLIEMETTI
Patrick PUTZ
Cécile BARBITCH
Estelle MATTEAZZI
Marc Geerinck
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Myriam MICHEL
Virginie BORDES
Guy Debruycker
Bertrand Morele
Said METINA
Alain THUET
Astrid JUDMAIER
Catherine COLETTI
Marie-Luce SCIEUR
ALIAS Consult
Catherine Duroy
Christiane PICHOTTE
Barbara MARTELLI
Nelly Del Castillo
Jaona RAMBININTSAOTRA
Catherine LAFARGE
Gwendoline Bosteels
Shelley MULON
VANESSA FURLAN
Rémy GIRARDIN
Stephanie CEGARRA
Lees GARCIA
Christine Gysels
Maylis MARGUET
Fabien BONACORSI
Stéphanie TARTASSE
Béatrice Virlez
Elise Dhorne
Daniel Dries
Denis GORCE-BOURGE
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Alexia Subert
Claude AUSSAGE
Ketty Dampied
François Blanchard
Monique Maillard
chrystel razet
Veronique OUACHAM
Ferid Chakroun
Anne Dillen
David CARRIO
Nicolas WEINSBERG
Elie BITBOL
Caroline Vanrossomme
Virginie François
Daniel Schoemans
SRL DYNEOS
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Catherine HAUDUCOEUR
Mouna CHAIEB
Karine Bellegarde - de Bettignies
Delphine TERMIGNON
Peter Chadwick
Catherine LAFARGE
Sélima BEN MUSTAPHA
El Mahdi GHORMI
Arnaud AROUX
Chantal DUMAS
Vincent VENTENAT
Véronique AYMONIER
Sylvie Godard
Cornelia LAWTON
Daniel Capdeville
Magali HIRSOUX
Didier VIAL
Bernadette Muller
Benoît CONSIGNY
Jean-Charles HUTTEAU
Michael RAJAONA
Ahmed EL MECHERI
Jalila RABEH
Mamy BOARLAZA
Carine Ameeuw
Romuald Theisman
Julie MINFIR
Stella Rizzo
Sabrina FAGES
Eric Porcher
INSTITUT AETERNITAS
Hanitra RATSIRAHONANA
Anne MERLAND
Agnès PERRONE
Fabienne Pardons
Hanitra Ratsirahonana
Françoise ROBERT
Christophe ALBANESE
Catherine Mengeot
Soraya DRISSI
Renaud DUCEPT
Ophélie Vanthournout
Noam RUDMAN
Bertrand JULLIEN
Sabine PELLEGRIN
Marie-Christine DELECOURT
Cathy KUCHARSKI
Peter CHADWICK
Misa RANDRIAMAHEFA
Hélène GRIMBERT
Didier COUSTALOU
Yannick MOGUEROU
Anouar Lounes
Jean-Luc SOST
Laëtitia Deniset
Anne Claire HEVIN
Blandine MIGLIORATI
Eric GOFFIC
Anne Wansart
Daniel FAGES
Bruno GUIRADO
Natacha Van Hove
Chrystelle NERRIERE
Serge Caers
Marion TAMANO
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Muriel HUSSON
Emmanuelle WEBER
Florence SKALLI
Catherine KLEINBERG
Frédéric ROURE
Gaelle Xhonneux
Stéphanie Dierickx
Sylviane Lejeune
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Cédric Geerinck

Dernière mise à jour le 14 września 2020