Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Daphné Kenison
Martine CROS
Aurélie MAZIERE
Francis LEVASSEUR
Marie-Hélène Costa
Isabelle PAVARD WARIN
Franck JULLIEN
Julie RIGAUX
Thierry LAMBOURG
Pierrick TROADEC
Hervé LE JEUNE
Jessica BOURSET
Nada ZRIKEM
Leslie Servouze
Wim Decorte
Valérie GUHUR-PIROUX
Youssef BOULHAMANE
Christel Geeraert
Coralie Gonzalvez
Nathalie Flament
Jean philippe Izambert
Youssef BOULHAMANE
Vincent ROCA
Audrey SALOM
Paul Magonet
Jumi BAE
Bruno BORGHI
Patricia CHATEAU NOGUERA
Elisabeth TRUELLE
Muriel CLAUX
Benjamin Cantineau
Estelle RAYNAUD
Rachid MESBAHI
Mathilde VIGNERON
Martine GOZMAN
Anne-France FARIGOULE
Caroline Bouchet
Lionel Schippers
Sandrine LE MEUR
Richard PAILLEUX
Philippe Van Wersch
Françoise CARBOULEC
Cloé le Blanc
Valérie Chatel
Maguy DRENO
Valérie FAGHEON
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Nathalie Van Opstal
Claire Sauveur
Dorothee Fox
Anne Helene LABISSY
Gilles DEGRANGE
Nathalie BUDON
Marc Deseke
Sandrine RIGAUD
Magali FRAC Ferrando
Hendrik van den Pol
Fannie hovington
Julien CHESNEAU
Bruno Lodato
isabelle ARNOUX TURCAN
Kareen GALLIGANI
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Fabienne SAFFAR
Isabelle NEUMAN
Didier BALICK
Lisa MARTINAUD
Jean-Claude RASKIN
Valérie Assouline
Olivier Morel à l'Huissier
Catherine Bouvier
Dominique BARE
Isabelle RAMOS
Guy Topall
Daphnis PÉPIN
Françoise Vande Casteele
Freddy CHAPUIS
Timothee JULLIEN
Mathilde FRIEDBERG
Véronique BARROIS
Jérôme CARPINELLI
Marie TARDITI
Santiago ALVAREZ
Ismael LEPINOY
Catherine Duez
Anne-Sophie Jouniaux
Juliette TEULADE
Patrick LUTHRINGER
Anne Wansart
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Jaona RAMBININTSAOTRA
Gaelle Xhonneux
Chantal DUMAS
Emmanuelle WEBER
Cathy KUCHARSKI
Ophélie Vanthournout
Claude AUSSAGE
Isabelle Close
Stéphanie TARTASSE
Didier VIAL
Marie-Luce SCIEUR
Julie MINFIR
Natacha Van Hove
Bertrand JULLIEN
Florence SKALLI
Véronique AYMONIER
Stella Rizzo
Hélène GRIMBERT
Peter Chadwick
Denis GORCE-BOURGE
Rémy GIRARDIN
Marc Geerinck
Estelle MATTEAZZI
Cédric Geerinck
Benoît CONSIGNY
Mamy BOARLAZA
VANESSA FURLAN
Ahmed EL MECHERI
Ketty Dampied
Anne MERLAND
Daniel Schoemans
Magali HIRSOUX
Misa RANDRIAMAHEFA
chrystel razet
Elise Dhorne
Catherine HAUDUCOEUR
Agnès PERRONE
Catherine LAFARGE
Catherine KLEINBERG
Vincent VENTENAT
Caroline Vanrossomme
Arnaud AROUX
Maylis MARGUET
Said METINA
David CARRIO
Sabine PELLEGRIN
ALIAS Consult
Laurence NAMBLARD
Daniel Capdeville
Shelley MULON
Jalila RABEH
Fabienne Pardons
Serge Caers
Guy Debruycker
Samirra TRARI
Astrid JUDMAIER
Sylvie Godard
Hanitra RATSIRAHONANA
Nicolas WEINSBERG
Michael RAJAONA
Monique Maillard
Françoise ROBERT
Blandine MIGLIORATI
François Blanchard
Catherine LAFARGE
Christiane PICHOTTE
Bertrand Morele
Clarisse GUGLIEMETTI
Laëtitia Deniset
Chrystelle NERRIERE
Karine Bellegarde - de Bettignies
Ferid Chakroun
Barbara MARTELLI
Frédéric ROURE
Gwendoline Bosteels
Fabien BONACORSI
Marion TAMANO
Béatrice Virlez
Patrick PUTZ
Stéphanie Dierickx
Didier COUSTALOU
Alain Lemable
Alexia Subert
Virginie BORDES
Sélima BEN MUSTAPHA
Bruno GUIRADO
Cécile BARBITCH
Cornelia LAWTON
Stephanie CEGARRA
Sylviane Lejeune
Nelly Del Castillo
Christian GALLEREY
Daniel FAGES
Soraya DRISSI
Hanitra Ratsirahonana
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Marie-Christine DELECOURT
Mouna CHAIEB
Catherine Duroy
Bernadette Muller
Myriam MICHEL
Veronique OUACHAM
El Mahdi GHORMI
Sabrina FAGES
Jean-Charles HUTTEAU
Delphine TERMIGNON
Catherine Mengeot
Anne Dillen
INSTITUT AETERNITAS
Elie BITBOL
Muriel HUSSON
Carine Ameeuw
Anouar Lounes
Anne Claire HEVIN
Renaud DUCEPT
Romuald Theisman
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Peter CHADWICK
Yannick MOGUEROU
Lees GARCIA
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Christophe ALBANESE
Christine Gysels
Bruno Cappelle
Noam RUDMAN
Eric GOFFIC
Alain THUET
Catherine COLETTI
Jean-Luc SOST