Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Nada ZRIKEM
Françoise CARBOULEC
Anne Body
Valérie Chatel
Youssef BOULHAMANE
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Patrick LUTHRINGER
Françoise Vande Casteele
Anne Helene LABISSY
Isabelle RAMOS
Nathalie BUDON
Juliette TEULADE
Ismael LEPINOY
Bruno BORGHI
Daphnis PÉPIN
Paul Magonet
Maguy DRENO
Jérôme CARPINELLI
Claire Sauveur
Wim Decorte
Nathalie Flament
Vincent ROCA
Christel Geeraert
Estelle RAYNAUD
Pierrick TROADEC
Martine GOZMAN
Didier BALICK
Martine CROS
Magali FRAC Ferrando
Jumi BAE
Anne-France FARIGOULE
Sandrine RIGAUD
Cloé le Blanc
Jessica BOURSET
Patricia CHATEAU NOGUERA
Mathilde FRIEDBERG
Leslie Servouze
Mathilde VIGNERON
Véronique BARROIS
Dorothee Fox
Fabienne SAFFAR
Nathalie Van Opstal
Santiago ALVAREZ
Marc Deseke
Catherine Bouvier
Serge THILLIEZ
Franck JULLIEN
Marie TARDITI
Caroline Bouchet
Benjamin Cantineau
Julie RIGAUX
Francis LEVASSEUR
Thierry LAMBOURG
Valérie Assouline
Daphné Kenison
Youssef BOULHAMANE
Marie-Hélène Costa
Laëtitia FRANZ
Lisa MARTINAUD
Freddy CHAPUIS
Anne-Sophie Jouniaux
Isabelle NEUMAN
Kareen GALLIGANI
Philippe Van Wersch
isabelle ARNOUX TURCAN
Jean-Claude RASKIN
Hervé LE JEUNE
Gilles DEGRANGE
Muriel CLAUX
Rachid MESBAHI
Christophe DE GASPERI
Jean philippe Izambert
Dominique BARE
Marie LEQUIME
Hélène Kielbowicz
Hendrik van den Pol
Sandrine LE MEUR
Elisabeth TRUELLE
Coralie Gonzalvez
Isabelle PAVARD WARIN
Timothee JULLIEN
Richard PAILLEUX
Lionel Schippers
Audrey SALOM
Guy Topall
Eugénie Arcis
Valérie GUHUR-PIROUX
Aurélie MAZIERE
Fannie hovington
Valérie FAGHEON
Catherine Duez
Julien CHESNEAU
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Olivier Morel à l'Huissier
Bruno Lodato
Anouar Lounes
Didier VIAL
Marie-Luce SCIEUR
Cathy KUCHARSKI
Stella Rizzo
Ophélie Vanthournout
Romuald Theisman
Nelly Del Castillo
Anne Wansart
Claude AUSSAGE
Blandine MIGLIORATI
Arnaud AROUX
INSTITUT AETERNITAS
Catherine LAFARGE
Ketty Dampied
Florence SKALLI
Christian GALLEREY
Isabelle Close
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
ALIAS Consult
Benoît CONSIGNY
Veronique OUACHAM
Fabienne Pardons
Virginie BORDES
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Christophe ALBANESE
Bertrand Morele
Christiane PICHOTTE
Astrid JUDMAIER
Véronique AYMONIER
Rémy GIRARDIN
Misa RANDRIAMAHEFA
Chrystelle NERRIERE
Sabrina FAGES
Guy Debruycker
Frédéric ROURE
Estelle MATTEAZZI
Catherine LAFARGE
SRL DYNEOS
Emmanuelle WEBER
Anne Dillen
Béatrice Virlez
Ferid Chakroun
Peter Chadwick
Mamy BOARLAZA
Karine Bellegarde - de Bettignies
Noam RUDMAN
Elise Dhorne
Hanitra RATSIRAHONANA
Gaelle Xhonneux
Daniel Schoemans
Clarisse GUGLIEMETTI
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Caroline Vanrossomme
Didier COUSTALOU
VANESSA FURLAN
Fabien BONACORSI
Vincent VENTENAT
Anne Claire HEVIN
Catherine Duroy
François Blanchard
Maylis MARGUET
Eric Porcher
Gwendoline Bosteels
Cornelia LAWTON
Muriel HUSSON
Natacha Van Hove
Catherine COLETTI
Magali HIRSOUX
Bruno Cappelle
Mouna CHAIEB
Sylviane Lejeune
Cécile BARBITCH
Samirra TRARI
Monique Maillard
Bruno GUIRADO
Daniel FAGES
Alexia Subert
Michael RAJAONA
Patrick PUTZ
Renaud DUCEPT
Marie-Christine DELECOURT
Marc Geerinck
Catherine Mengeot
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Catherine HAUDUCOEUR
Stéphanie Dierickx
Stephanie CEGARRA
Said METINA
Cédric Geerinck
Françoise ROBERT
Daniel Capdeville
Jalila RABEH
Sabine PELLEGRIN
Bernadette Muller
Jean-Luc SOST
Jean-Charles HUTTEAU
chrystel razet
El Mahdi GHORMI
Stéphanie TARTASSE
Nicolas WEINSBERG
Peter CHADWICK
Denis GORCE-BOURGE
Sylvie Godard
Sélima BEN MUSTAPHA
Serge Caers
Carine Ameeuw
Chantal DUMAS
Julie MINFIR
Myriam MICHEL
Hélène GRIMBERT
Catherine KLEINBERG
Shelley MULON
Lees GARCIA
Alain THUET
Agnès PERRONE
Hanitra Ratsirahonana
Ahmed EL MECHERI
Christine Gysels
Jaona RAMBININTSAOTRA
Bertrand JULLIEN
Marion TAMANO
Delphine TERMIGNON
Soraya DRISSI
Laëtitia Deniset
Anne MERLAND
David CARRIO
Barbara MARTELLI
Eric GOFFIC
Yannick MOGUEROU
Elie BITBOL